Täzelikler

Kärhanamyzyň daşary ýurt kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy

“Gül ülkäm” hususy kärhanasy, Türkmenistanda ýük göteriji we ýolagçy liftleri, enjamlary gurnamak, abatlamak bilen meşgullanýan häzirki zaman  kärhanalaryň biridir.Biziň kärhanamyz, liftleri we eskolatorlary...

Ýükseliş liftleri Türkmenistanda

Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek Hormatly Prezidentimiziň durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Muňa ýurdumyzyň dürli sebitlerinde gurlup ulanmaga berilýän...

“Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi.

2022-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň gurnamagynda “Eksport-import amallary üçin bir penjire” ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi geç...

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça komitet döredildi

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň ýokary hilli gurlup ulanmaga berilmegini üpjün etmek maksady bilen, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti döredildi.Türkmenistany...

Hormatly Prezidentimiz Ahalyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygy bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow penşenbe güni Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.Türkmen...