Habarlaşmak

Habarlaşmak üçin

Biz bilen habarlaşmak üçin:

Biziň salgymyz:

1. Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 85-nji jaýy.

2. Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Ýarajy obasy, M.Gurbanow köçesiniň 7-nji jaýy

Telefon belgilerimiz:

+993 (12) 96-51-80

+993 (65) 65-99-02

Email

gululkam9@gmail.com

Habarlaşmak üçin